ข่าวสารสำหรับการทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ให้น่าเชื่อถือ

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะการแสดงความน่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ จากผลการวิจัยพบว่า มีลูกค้าจำนวนมากทีเดียวที่ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า ทั้งที่มีรายการสินค้าอยู่ในตะกร้าสินค้าแล้ว เนื่องจากลูกค้าเหล่านั้น ไม่เชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์นั้น

1. การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ สามารถทำได้หลายวิธี ขอยกตัวอย่างวิธีที่ทำได้ไม่ยาก ดังต่อไปนี้
– การออกแบบ รูปแบบแสดงผล และสีสันของเว็บไซต์
ควรแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ เช่น การใช้รูปแบบที่แสดงออกถึงความจริงจังในการทำธุรกิจ จริงจังในการขายสินค้าและบริการ ไม่ใช้รูปแบบที่แสดงออกถึงความตลกขบขัน ดูไม่เป็นมืออาชีพ หรือสีที่ใช้บนเว็บไซต์ควรแสดงออกถึงความจริงจัง น่าเชื่อถือ อย่างโทนสีน้ำเงิน สีเทา หรือโทนสีเข้ม ไม่ควรใช้โทนสีสดใสมากจนเกินไป

– เมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์ควรถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
ที่สำคัญควรมี เมนู “ติดต่อเรา” หรือ “Contact us” ซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด เพราะจะแสดงข้อมูล และรายละเอียดของเจ้าของเว็บไซต์ ในการให้ข้อมูล ควรใส่รายละเอียดที่แสดงถึงชื่อองค์กร หรือชื่อเจ้าของเว็บไซต์ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ควรเป็นหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน เพราะจะแสดงความน่าเชื่อถือมากกว่าการมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ควรมีแผนที่ที่ตั้งสำนักงาน รูปถ่ายสถานที่ รูปถ่ายผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือเช่นกัน

อีกหนึ่งเมนูที่ควรแสดงอยู่บนเว็บไซต์เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น คือ เมนู “ประสบการณ์ผู้ใช้สินค้า หรือบริการ” เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำตัวอย่างลูกค้า ที่เคยซื้อสินค้า หรือเคยใช้บริการ ขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์นี้เคยให้บริการกับลูกค้ารายอื่น ๆ หากลูกค้ามีชื่อเสียงในวงสังคม หรือเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ย่อมก่อให้เกิดผลในทางบวก และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการนำชื่อผู้ใช้สินค้ามาแสดงเพื่อบอกความน่าเชื่อถือนั้นจะต้องเป็นลูกค้าของเว็บไซต์จริง และเป็นผู้ที่มีลักษณะสอดคล้องกับเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเด็ก ผู้ที่จะนำมายกเป็นตัวอย่างลูกค้าควรเป็นผู้ที่มีบุตรแล้ว เป็นต้น

2. การสมัครขอจดทะเบียนเลขพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์จะต้องนำเว็บไซต์ไปผ่านการตรวจรับรอง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าเว็บไซต์นี้อยู่ในขอบเขตของกฏหมาย นอกจากนี้การมีหัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าของเว็บไซต์ เพราะแสดงขอบเขตของการให้บริการ และคุณสมบัติของลูกค้า แต่ในการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการด้วย

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บได้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างประสบการณ์การใช้เว็บ

ปัจจุบันเว็บเปรียบเสมือนกับจักรวาลที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าเว็บต่างๆ ที่โยงใยเข้าด้วยกัน รวมถึงเว็บแอปพลิเคชันจำนวนมากที่เต็มไปด้วยวิดีโอ รูปถ่าย และเนื้อหาแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยสิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ ก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีเว็บและเบราว์เซอร์ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านเว็บไซต์ ด้วยเช่นกัน เทคโนโลยีนี้ยังรวมไปถึงภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น PHP, ASP.NET, Java และภาษาอื่น ๆ ซึ่งการรับเขียนเว็บไซต์ นั้นตัวภาษา หรือเทคโนโลยีก็มีผลต่อราคา และทิศทางในการพัฒนา ซึ่งบางระบบก็เหมาะกับภาษาชนิดนี้ หรือบางระบบก็สมควรจะพัฒนาด้วยภาษานี้ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับลูกค้า และการให้คำปรึกษาของผู้รับเขียนเว็บไซต์นั้นเอง

จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บได้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างประสบการณ์การใช้เว็บในรูปลักษณ์ใหม่ที่มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เว็บในปัจจุบันเป็นผลพวงมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของชุมชนบนเว็บที่ช่วยกำหนดทิศทางให้กับเทคโนโลยีเว็บ เช่น HTML5, CSS3 และ WebGL รวมทั้งยังช่วยให้แน่ใจด้วยว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการของธุรกิจ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้สนใจและเกิดความประทับใจเมื่อได้ใช้บริการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสาร การสื่อสารเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถกระทำในสิ่งที่สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง โดยมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารนั้น เป็นการนำเอาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด เช่น การใช้โทรทัศน์ในการโฆษณาเพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจให้มาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น การใช้วิทยุประสัมพันธ์การทำกิจกรรมต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด รวมไปถึงการแชทในรูปแบบต่างๆ

ข้อมูลข่าวสารการเลือกใช้งานเว็บไซต์ Facebook ให้ถูกวิธี

Facebook กลายเป็นหน้าเว็บหลักของใครหลายๆ คนที่รักการท่องเว็บไซต์เป็นชีวิตจิตใจ ด้วยจุดเด่นของสังคมออนไลน์ ที่เชื่อมโยงสายใยของคนอีกหน้าจอ ทั้งที่รู้จักกันดี เคยรู้จัก หรือไม่รู้จักกันมาก่อน ให้สนิทสนมกลมเกลียวกันได้ โดยไม่ต้องเห็นหน้า หรือพบเจอกัน หลายๆ คนที่ใช้สมาร์ทโฟนอาจจะอัพเดตหน้าของ Facebook แทบจะตลอดเวลา เพื่อดูว่าเพื่อนของเรานั้น ทำอะไร ที่ไหน และเป็นอย่างไรบ้าง

ด้วยลักษณะของการเป็นสังคมออนไลน์ ทำให้ Facebook เป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการพบเจอเพื่อนสนิทที่หายไปนาน ได้แลกเปลี่ยน พูดคุย เพราะ Facebook สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางตัวอักษร ภาพ หรือแม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหว ได้จากทั่วทุกมุมโลก ที่สำคัญเป็นแบบ Real time แบบวินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมี Family Tree ให้ลำดับญาติมิตรที่ห่างไกล ให้มารวมตัวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์

Facebook ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้กับการจำหน่ายสินค้า ซึ่งส่งผลดีทั้งผู้ซื้อ (ผู้รับสาร) และผู้ขาย (ผู้ส่งสาร) หลายๆ องค์กรมักจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ผ่านทาง Facebook มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสได้ของดีราคาถูก มีช่องทางในการติดตามข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถฟีดแบ็ค (Feedback) ความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Facebook ยังเป็นกระดานที่เปิดให้เราแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ในขณะเดียวกันก็เปิดรับความรู้สึกและความคิดเห็น จากเพื่อนๆ ของเราได้ด้วย เป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆ ที่ช่วยเราในยามท้อถอยได้ แม้จะเป็นเพียงรูปภาพหรือตัวหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ตาม

อย่างไรก็ดี ทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย Facebook ก็เช่นเดียวกัน บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวเด็กถูกล่อลวง มีการแท็ก (Tag) ภาพที่ไม่เหมาะสม กระจายต่อๆ กันไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นควรเลือกเอาแต่ด้านดี ใช้งานในสิ่งที่ถูกที่ควร แล้วเราก็จะพบกับประโยชน์มากมายกับทุกๆ สิ่ง ดังเช่นการใช้งาน Facebook