ปัจจุบันนั้นสารสนเทศได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยที่ห้าไปแล้ว

20

ในภาวะปัจจุบันนั้นสารสนเทศได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยที่ห้า เพิ่มจากปัจจัยสี่ประการที่มนุษย์เราขาดเสียมิได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่จำเป็น ในการประกอบธุรกิจ ในการค้าขาย การผลิตสินค้า และบริการ หรือการให้บริการสังคม การจัดการทรัพยากรของชาติ การบริหารและปกครอง จนถึงเรื่องเบา ๆ เรื่องไร้สาระบ้าง เช่น สภากาแฟที่สามารถพบได้ทุกแห่งหนในสังคม เรื่องสาระบันเทิงในยามพักผ่อน ไปจนถึงเรื่องความเป็นความตาย เช่น ข่าวอุทกภัย วาตภัย หรือการทำรัฐประหารและปฏิวัติ เป็นต้น  ในความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่นักวิชาการ นักธุรกิจ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ จนกระทั่งผู้นำต่าง ๆ ในโลก ดังเช่น ประธานาธิบดี Bill Clinton และรองประธานาธิบดี Al Gore ของสหรัฐอเมริกา สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน และในยุคสังคมสารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21 สารสนเทศจะกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด กล่าวกันสั้น ๆ สารสนเทศกำลังจะกลายเป็นฐานแห่งอำนาจอันแท้จริงในอนาคต ทั้งในทางเศรษฐกิจ และทางการเมือง

ในสมัยสังคมเกษตรนั้น ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุนทรัพย์ ต่อมาในสังคมอุตสาหกรรม การผลิตต้องพึ่งพาปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติม ได้แก่ วัสดุ พลังงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศ สังคมเกษตรและสังคมอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อันได้แก่ ที่ดิน พลังงาน และวัสดุ เป็นอย่างมาก และผลของการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างฟุ่มเฟือยและขาดความระมัดระวัง ก็ได้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมาก ซึ่งกำลังคุกคามโลกรวมทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปัญหาการแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติที่นับวันจะเพิ่มความถี่และรุนแรงขึ้น ปัญหาการบ่อนทำลายความสมดุลทางนิเวศวิทยาทั้งป่าดงดิบ ป่าชายเลน ป่าต้นน้ำลำธาร ความแห้งแล้ง อากาศเป็นพิษ แม่น้ำลำคลองที่เต็มไปด้วยสารพิษ เจือปน ตลอดจนถึงปัญหาวิกฤติทางจราจรและภัยจากควันพิษในมหานครทุกแห่งทั่วโลก

ในทางตรงกันข้ามขบวนการผลิต การเก็บและถ่ายทอดสารสนเทศ อาศัยการใช้วัสดุและพลังงานน้อยมาก และไม่มีผลเสียต่อภาวะแวดล้อมหรือมีเพียงเล็กน้อยมาก ยิ่งกว่านั้นสารสนเทศจะสามารถช่วยให้กิจกรรมการผลิตและการบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถช่วยให้การผลิตทางอุตสาหกรรมใช้วัตถุดิบ และพลังงานน้อยลง มีมลภาวะน้อยลง แต่สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นคงทนมากขึ้น ปัญหาวิกฤติทางจราจรในบางด้านก็สามารถผ่อนปรนได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ในการช่วยติดต่อสื่อสารทางธุรกิจต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยตนเองดังเช่นแต่ก่อน จึงอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วนอย่างมาก ในการนำสังคม สู่วิวัฒนาการอีกระดับหนึ่ง ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสังคมสารสนเทศ อันเป็นสังคมที่พึงปรารถนาและยั่งยืนยิ่งขึ้น

แอป SanDisk Memory Zone ช่วยให้คุณสามารถจัดการและสำรองข้อมูล

แอป SanDisk Memory Zone ช่วยให้คุณสามารถจัดการและสำรองข้อมูลหน่วยความจำของอุปกรณ์ Android™ ได้ง่ายขึ้น แอปอเนกประสงค์นี้ทำให้คุณสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ที่รองรับได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์ และนอกจากนี้ Memory Zone ยังมีส่วนติดต่อแบบกราฟิกที่เข้าใจง่ายทำให้สามารถจัดเรียง เรียกดู และป้องกันไฟล์ด้วยรหัสผ่านได้ง่าย

สำรองข้อมูลไฟล์มือถือไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์
เพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปที่อื่น
ป้องกันด้วยรหัสผ่านทำให้ไฟล์ปลอดภัย
ใช้ได้กับ DropBox และบริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์อื่นๆ
เข้ากันได้กับ Android 2.2 และรุ่นใหม่กว่า

เพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์

SanDisk Memory Zone ทำให้คุณสามารถถ่ายโอนภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ ออกจากหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์ ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ Android ด้วยการเคาะเพียงไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถถ่ายโอนไฟล์ที่ใช้ทรัพยากรมากไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์ หรือไปยังการ์ดหน่วยความจำ microSD™ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโทรศัพท์
สำรองข้อมูลภาพถ่าย เพลง และไฟล์ที่สำคัญอื่นๆ

Memory Zone ช่วยให้คุณสำรองข้อมูลไฟล์มือถือที่สำคัญลงในการ์ดหน่วยความจำได้อย่างง่ายดาย เพียงปัดหน้าจอสัมผัสบนโทรศัพท์มือถือไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถถ่ายโอนไฟล์ที่เลือกไปยังการ์ดหน่วยความจำ เพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ของคุณจะอยู่ในที่ปลอดภัยในกรณีที่โทรศัพท์เสีย

แอปนี้ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการสำรองข้อมูลเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าภาพถ่าย วิดีโอ เอกสาร และไฟล์อื่นๆ สามารถใช้งานได้และได้รับการป้องกันตลอดเวลา คุณจะได้รับความสะดวกในการเชื่อมต่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมแบบไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์มือถือ การ์ดหน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์ที่ง่ายและรวดเร็ว
Memory Zone ยังทำให้คุณสามารถซิงค์หน่วยความจำของโทรศัพท์กับบริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ต่างๆ ได้แก่ DropBox, Google Docs, Box, SugarSync และ SkyDrive และยังทำให้คุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายไปยัง Picasa และ Facebook ได้อย่างรวดเร็ว
จัดการไฟล์ได้ง่ายพร้อมการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ส่วนติดต่อแบบกราฟิกที่เข้าใจง่ายของ Memory Zone ทำให้มองเห็นโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมดของอุปกรณ์ Android ได้ชัดเจน ทำให้จัดเรียงและถ่ายโอนข้อมูลได้ง่าย SanDisk Memory Zone ยังสามารถเลือกป้องกันไฟล์ด้วยรหัสผ่าน ดังนั้น คุณจึงวางใจได้เลยว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเปิดดูเอกสารที่ละเอียดอ่อนได้

Microsoft เริ่มปล่อย Hyperlapse ถ่ายวีดีโอสุดลื่นบนพีซีและสมาร์ทโฟน Windows

Microsoft Hyperlapse เป็นเทคโนโลยีที่ให้ความราบลื่นสำหรับการบันทึกวีดีโอ ที่มีการเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว สัปดาห์นี้ได้เปิดให้บริการสำหรับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นที่้เรียบร้อย โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความราบลื่นต่อเนื่องในการถ่ายวีดีโออัตโนมัติจากกล้องวีดีโอและโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งทางไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวใน 3 รูปแบบด้วยกันคือ Microsoft Hyperlapse Mobile, Microsoft Hyperlapse Pro และ Hyperlapse for Azure Media Services สำหรับให้นักพัฒนา ด้วยการเพิ่ม Hyperlapse ไว้ในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป Microsoft Hyperlapse เปิดโอกาสให้ใช้การถ่ายบนมือถือได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้วีดีโอที่ได้มีความลื่นไหลและให้ความเสถียร สำหรับใช้กับอุปกรณ์โมบายและกล้องประเภทที่ติดเข้ากับตัวหรือยานพาหนะ เช่น กล้องติดหมวกหรือจักรยานเป็นต้น โดยพื้นฐานจะคล้ายกับระบบป้องกันภาพสั่นไหว ด้วยการเลื่อนเฟรมภาพผ่านการคำนวณที่แม่นยำ เพื่อลดการผิดเพี้ยนของภาพให้มากที่สุด จึงได้ภาพที่มีความนิ่งมากขึ้น

เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน Windows Phone รวมถึงบนสมาร์ทโฟน Android บางรุ่น โดยจะทำให้คนที่เคยอึดอัดกับการจัดการประเภทวีดีโอแบบเรียลไทม์ได้ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยที่ผู้ใช้ยังนำวีดีโอที่ได้ไปฝังไว้บนเว็บไซต์หรือแอพได้ง่ายอีกด้วย ใครที่สนใจก็ทดลองดาวน์โหลดมาใช้ได้ตามประเภทของระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอยู่

เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

4

เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว และยังสื่อสารแบบสองทิศทาง ด้วยเหตุนี้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมจึงแตกต่างจากในอดีตมาก ดังจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศหนึ่งมีผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้าน แนวโน้มที่สำคัญที่เกิดจากเทคโนโลยีที่สำคัญและเป็นที่กล่าวถึงกันมาก มีหลายประการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมสารสนเทศ ซึ่งในอดีตสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกจากสังคมความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการเพาะปลูกและสร้างผลิตผลทางการเกษตร ทำให้มีการสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจำเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการรวมกลุ่มอยู่อาศัยเป็นเมือง มีอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิต จนมาถึงปัจจุบันซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ โดยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ เกิดคำใหม่ว่า “ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)” มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน ไซเบอร์สเปซ เช่น การพูดคุย การซื้อสินค้าและบริการ การทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดสภาพเสมือนจริงมากมาย อาทิ ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ทำงานเสมือนจริง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความต้องการ ซึ่งแต่เดิมการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ เช่น การดูโทรทัศน์ วิทยุ เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ จะไม่สามารถเลือกตามความต้องการได้ ถ้าสถานีส่งสัญญาณใดมาก็จะต้องชม หากไม่พอใจก็ทำได้เพียงเลือกสถานีใหม่ แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกว่า on demand เช่น เมื่อต้องการชมภาพยนตร์เรื่องใดก็สามารถเลือกชมและดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หากจะศึกษาหรือเรียนรู้ก็มี education on demand คือสามารถเลือกเรียนตามต้องการได้ การตอบสนองตามความต้องการเป็นหนทางที่เป็นไปได้เพราะเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าจนสามารถนำระบบสื่อสารมาตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ได้

เทคโนโลยีคลาสสิกในอดีตคืนชีพ

 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบันก่อให้เกิดเป็นอุปกรณ์มากมายที่เข้ามาอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ส่งผลต่ออุปกรณ์เดิมที่ล้มหายตายจากไปทีละชิ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง ในทางหนึ่งจึงเสมือนเป็นเครื่องย้อนเวลาที่สามารถนำพาความคลาสสิกของอุปกรณ์หลายชิ้นที่หลายท่านอาจลืมไปแล้ว นำกลับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างไม่น่าเชื่อ อยากทราบว่าจะมีอะไรบ้าง ไปชมกัน

1. USB Typewriter เครื่องพิมพ์ดีดคืนชีพ
USB Typewriter เป็นการฟื้นคืนชีพเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆ ให้สามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์พีซี แมค หรือแม้แต่แท็บเล็ต ในฐานะคีย์บอร์ดที่ตอบสนองฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน แถมยังมีเสียงกระดิ่งเล็กๆ แจ้งเตือนเวลาปัดแคร่ขึ้นบรรทัดใหม่ USB Typewriter ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นคีย์บอร์ดให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่มันยังสามารถพิมพ์เอกสารผ่านผ้าหมึกที่อยู่ในตัวเครื่องลงบนกระดาษได้จริงๆ อีกด้วย ในขณะที่ข้อความเหล่านั้นปรากฎบนจอคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน

2. Sony Walkman NW-ZX2 ระดับไฮเอนด์ พร้อมระบบปฏิบัติการ Android
Sony Walkman ถือเป็นอุปกรณ์พกพาสำหรับคนรักเสียงดนตรีที่ครั้งหนึ่งเคยโด่งดังไปทั่วโลก แม้จะห่างหายจากตลาดไปพักใหญ่ แต่ Sony ยังคงให้ความสำคัญพร้อมกับเปิดตัว Sony Walkman NW-ZX2 ระดับไฮเอนด์ ในงาน CES 2015 ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android ผสมผสานไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และจะกลับมาะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ ในราคาประมาณ 1,199.99 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 39,xxx บาท


3. Fujifilm Finepix X100T

ถือเป็นกล้องที่นำพาความคลาสสิกจากยุคกล้องใช้ฟิลม์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายภาพในปัจจุบันได้อย่างลงตัว ตัวกล้องมีทั้งสีดำและสีเงิน เริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา

4. Crosley 4-in-1 Turntable
เครื่องเสียงที่ใช้การออกแบบในสไตล์เครื่องเล่นแผ่นเสียงในสมัยก่อน แต่รองรับการใช้งานได้ทั้งการใส่แผ่นซีดี, เทป, วิทยุ AM/FM รวมไปถึงสามารถเชื่อมต่อหูฟังของสมาร์ทโฟนได้ด้วย

5. Marshall Stanmore Bluetooth Speaker
ลำโพงที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน, แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต สำหรับการฟังเพลงที่ดังกระหึ่มยิ่งขึ้น ใช้การออกแบบสไตล์วินเทจสุดคลาสสิก

6. HYPE Portable Bluetooth Handset
ดีไซน์เสมือนโทรศัพท์บ้านในสมัยก่อน แต่ที่ล้ำกว่าคือการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (บางรุ่น) ได้ผ่านบลูทูธ สามารถยกหูรับสาย หรือใช้การทัชบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเพื่อกดหมายเลขโทรออกได้คล้ายกับโทรศัพท์บ้าน

7. USB Controllers
คล้ายกับจอยเกมของเครื่องเล่นเกม Nintendo ในสมัยก่อน ซึ่งตัว USB Controllers นี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Windows และ Mac สามารถการเล่นเกมด้วยจอยสุดคลาสสิก