ข้อมูลข่าวสารการเลือกใช้งานเว็บไซต์ Facebook ให้ถูกวิธี

Facebook กลายเป็นหน้าเว็บหลักของใครหลายๆ คนที่รักการท่องเว็บไซต์เป็นชีวิตจิตใจ ด้วยจุดเด่นของสังคมออนไลน์ ที่เชื่อมโยงสายใยของคนอีกหน้าจอ ทั้งที่รู้จักกันดี เคยรู้จัก หรือไม่รู้จักกันมาก่อน ให้สนิทสนมกลมเกลียวกันได้ โดยไม่ต้องเห็นหน้า หรือพบเจอกัน หลายๆ คนที่ใช้สมาร์ทโฟนอาจจะอัพเดตหน้าของ Facebook แทบจะตลอดเวลา เพื่อดูว่าเพื่อนของเรานั้น ทำอะไร ที่ไหน และเป็นอย่างไรบ้าง

ด้วยลักษณะของการเป็นสังคมออนไลน์ ทำให้ Facebook เป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการพบเจอเพื่อนสนิทที่หายไปนาน ได้แลกเปลี่ยน พูดคุย เพราะ Facebook สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางตัวอักษร ภาพ หรือแม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหว ได้จากทั่วทุกมุมโลก ที่สำคัญเป็นแบบ Real time แบบวินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมี Family Tree ให้ลำดับญาติมิตรที่ห่างไกล ให้มารวมตัวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์

Facebook ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้กับการจำหน่ายสินค้า ซึ่งส่งผลดีทั้งผู้ซื้อ (ผู้รับสาร) และผู้ขาย (ผู้ส่งสาร) หลายๆ องค์กรมักจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ผ่านทาง Facebook มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสได้ของดีราคาถูก มีช่องทางในการติดตามข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถฟีดแบ็ค (Feedback) ความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Facebook ยังเป็นกระดานที่เปิดให้เราแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ในขณะเดียวกันก็เปิดรับความรู้สึกและความคิดเห็น จากเพื่อนๆ ของเราได้ด้วย เป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆ ที่ช่วยเราในยามท้อถอยได้ แม้จะเป็นเพียงรูปภาพหรือตัวหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ตาม

อย่างไรก็ดี ทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย Facebook ก็เช่นเดียวกัน บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวเด็กถูกล่อลวง มีการแท็ก (Tag) ภาพที่ไม่เหมาะสม กระจายต่อๆ กันไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นควรเลือกเอาแต่ด้านดี ใช้งานในสิ่งที่ถูกที่ควร แล้วเราก็จะพบกับประโยชน์มากมายกับทุกๆ สิ่ง ดังเช่นการใช้งาน Facebook

ปัจจุบันนั้นสารสนเทศได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยที่ห้าไปแล้ว

20

ในภาวะปัจจุบันนั้นสารสนเทศได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยที่ห้า เพิ่มจากปัจจัยสี่ประการที่มนุษย์เราขาดเสียมิได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่จำเป็น ในการประกอบธุรกิจ ในการค้าขาย การผลิตสินค้า และบริการ หรือการให้บริการสังคม การจัดการทรัพยากรของชาติ การบริหารและปกครอง จนถึงเรื่องเบา ๆ เรื่องไร้สาระบ้าง เช่น สภากาแฟที่สามารถพบได้ทุกแห่งหนในสังคม เรื่องสาระบันเทิงในยามพักผ่อน ไปจนถึงเรื่องความเป็นความตาย เช่น ข่าวอุทกภัย วาตภัย หรือการทำรัฐประหารและปฏิวัติ เป็นต้น  ในความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่นักวิชาการ นักธุรกิจ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ จนกระทั่งผู้นำต่าง ๆ ในโลก ดังเช่น ประธานาธิบดี Bill Clinton และรองประธานาธิบดี Al Gore ของสหรัฐอเมริกา สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน และในยุคสังคมสารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21 สารสนเทศจะกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด กล่าวกันสั้น ๆ สารสนเทศกำลังจะกลายเป็นฐานแห่งอำนาจอันแท้จริงในอนาคต ทั้งในทางเศรษฐกิจ และทางการเมือง

ในสมัยสังคมเกษตรนั้น ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุนทรัพย์ ต่อมาในสังคมอุตสาหกรรม การผลิตต้องพึ่งพาปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติม ได้แก่ วัสดุ พลังงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศ สังคมเกษตรและสังคมอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อันได้แก่ ที่ดิน พลังงาน และวัสดุ เป็นอย่างมาก และผลของการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างฟุ่มเฟือยและขาดความระมัดระวัง ก็ได้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมาก ซึ่งกำลังคุกคามโลกรวมทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปัญหาการแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติที่นับวันจะเพิ่มความถี่และรุนแรงขึ้น ปัญหาการบ่อนทำลายความสมดุลทางนิเวศวิทยาทั้งป่าดงดิบ ป่าชายเลน ป่าต้นน้ำลำธาร ความแห้งแล้ง อากาศเป็นพิษ แม่น้ำลำคลองที่เต็มไปด้วยสารพิษ เจือปน ตลอดจนถึงปัญหาวิกฤติทางจราจรและภัยจากควันพิษในมหานครทุกแห่งทั่วโลก

ในทางตรงกันข้ามขบวนการผลิต การเก็บและถ่ายทอดสารสนเทศ อาศัยการใช้วัสดุและพลังงานน้อยมาก และไม่มีผลเสียต่อภาวะแวดล้อมหรือมีเพียงเล็กน้อยมาก ยิ่งกว่านั้นสารสนเทศจะสามารถช่วยให้กิจกรรมการผลิตและการบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถช่วยให้การผลิตทางอุตสาหกรรมใช้วัตถุดิบ และพลังงานน้อยลง มีมลภาวะน้อยลง แต่สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นคงทนมากขึ้น ปัญหาวิกฤติทางจราจรในบางด้านก็สามารถผ่อนปรนได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ในการช่วยติดต่อสื่อสารทางธุรกิจต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยตนเองดังเช่นแต่ก่อน จึงอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วนอย่างมาก ในการนำสังคม สู่วิวัฒนาการอีกระดับหนึ่ง ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสังคมสารสนเทศ อันเป็นสังคมที่พึงปรารถนาและยั่งยืนยิ่งขึ้น

แอป SanDisk Memory Zone ช่วยให้คุณสามารถจัดการและสำรองข้อมูล

แอป SanDisk Memory Zone ช่วยให้คุณสามารถจัดการและสำรองข้อมูลหน่วยความจำของอุปกรณ์ Android™ ได้ง่ายขึ้น แอปอเนกประสงค์นี้ทำให้คุณสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ที่รองรับได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์ และนอกจากนี้ Memory Zone ยังมีส่วนติดต่อแบบกราฟิกที่เข้าใจง่ายทำให้สามารถจัดเรียง เรียกดู และป้องกันไฟล์ด้วยรหัสผ่านได้ง่าย

สำรองข้อมูลไฟล์มือถือไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์
เพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปที่อื่น
ป้องกันด้วยรหัสผ่านทำให้ไฟล์ปลอดภัย
ใช้ได้กับ DropBox และบริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์อื่นๆ
เข้ากันได้กับ Android 2.2 และรุ่นใหม่กว่า

เพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์

SanDisk Memory Zone ทำให้คุณสามารถถ่ายโอนภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ ออกจากหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์ ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ Android ด้วยการเคาะเพียงไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถถ่ายโอนไฟล์ที่ใช้ทรัพยากรมากไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์ หรือไปยังการ์ดหน่วยความจำ microSD™ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโทรศัพท์
สำรองข้อมูลภาพถ่าย เพลง และไฟล์ที่สำคัญอื่นๆ

Memory Zone ช่วยให้คุณสำรองข้อมูลไฟล์มือถือที่สำคัญลงในการ์ดหน่วยความจำได้อย่างง่ายดาย เพียงปัดหน้าจอสัมผัสบนโทรศัพท์มือถือไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถถ่ายโอนไฟล์ที่เลือกไปยังการ์ดหน่วยความจำ เพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ของคุณจะอยู่ในที่ปลอดภัยในกรณีที่โทรศัพท์เสีย

แอปนี้ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการสำรองข้อมูลเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าภาพถ่าย วิดีโอ เอกสาร และไฟล์อื่นๆ สามารถใช้งานได้และได้รับการป้องกันตลอดเวลา คุณจะได้รับความสะดวกในการเชื่อมต่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมแบบไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์มือถือ การ์ดหน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์ที่ง่ายและรวดเร็ว
Memory Zone ยังทำให้คุณสามารถซิงค์หน่วยความจำของโทรศัพท์กับบริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ต่างๆ ได้แก่ DropBox, Google Docs, Box, SugarSync และ SkyDrive และยังทำให้คุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายไปยัง Picasa และ Facebook ได้อย่างรวดเร็ว
จัดการไฟล์ได้ง่ายพร้อมการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ส่วนติดต่อแบบกราฟิกที่เข้าใจง่ายของ Memory Zone ทำให้มองเห็นโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมดของอุปกรณ์ Android ได้ชัดเจน ทำให้จัดเรียงและถ่ายโอนข้อมูลได้ง่าย SanDisk Memory Zone ยังสามารถเลือกป้องกันไฟล์ด้วยรหัสผ่าน ดังนั้น คุณจึงวางใจได้เลยว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเปิดดูเอกสารที่ละเอียดอ่อนได้

Microsoft เริ่มปล่อย Hyperlapse ถ่ายวีดีโอสุดลื่นบนพีซีและสมาร์ทโฟน Windows

Microsoft Hyperlapse เป็นเทคโนโลยีที่ให้ความราบลื่นสำหรับการบันทึกวีดีโอ ที่มีการเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว สัปดาห์นี้ได้เปิดให้บริการสำหรับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นที่้เรียบร้อย โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความราบลื่นต่อเนื่องในการถ่ายวีดีโออัตโนมัติจากกล้องวีดีโอและโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งทางไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวใน 3 รูปแบบด้วยกันคือ Microsoft Hyperlapse Mobile, Microsoft Hyperlapse Pro และ Hyperlapse for Azure Media Services สำหรับให้นักพัฒนา ด้วยการเพิ่ม Hyperlapse ไว้ในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป Microsoft Hyperlapse เปิดโอกาสให้ใช้การถ่ายบนมือถือได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้วีดีโอที่ได้มีความลื่นไหลและให้ความเสถียร สำหรับใช้กับอุปกรณ์โมบายและกล้องประเภทที่ติดเข้ากับตัวหรือยานพาหนะ เช่น กล้องติดหมวกหรือจักรยานเป็นต้น โดยพื้นฐานจะคล้ายกับระบบป้องกันภาพสั่นไหว ด้วยการเลื่อนเฟรมภาพผ่านการคำนวณที่แม่นยำ เพื่อลดการผิดเพี้ยนของภาพให้มากที่สุด จึงได้ภาพที่มีความนิ่งมากขึ้น

เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน Windows Phone รวมถึงบนสมาร์ทโฟน Android บางรุ่น โดยจะทำให้คนที่เคยอึดอัดกับการจัดการประเภทวีดีโอแบบเรียลไทม์ได้ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยที่ผู้ใช้ยังนำวีดีโอที่ได้ไปฝังไว้บนเว็บไซต์หรือแอพได้ง่ายอีกด้วย ใครที่สนใจก็ทดลองดาวน์โหลดมาใช้ได้ตามประเภทของระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอยู่

เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

4

เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว และยังสื่อสารแบบสองทิศทาง ด้วยเหตุนี้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมจึงแตกต่างจากในอดีตมาก ดังจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศหนึ่งมีผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้าน แนวโน้มที่สำคัญที่เกิดจากเทคโนโลยีที่สำคัญและเป็นที่กล่าวถึงกันมาก มีหลายประการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมสารสนเทศ ซึ่งในอดีตสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกจากสังคมความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการเพาะปลูกและสร้างผลิตผลทางการเกษตร ทำให้มีการสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจำเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการรวมกลุ่มอยู่อาศัยเป็นเมือง มีอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิต จนมาถึงปัจจุบันซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ โดยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ เกิดคำใหม่ว่า “ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)” มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน ไซเบอร์สเปซ เช่น การพูดคุย การซื้อสินค้าและบริการ การทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดสภาพเสมือนจริงมากมาย อาทิ ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ทำงานเสมือนจริง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความต้องการ ซึ่งแต่เดิมการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ เช่น การดูโทรทัศน์ วิทยุ เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ จะไม่สามารถเลือกตามความต้องการได้ ถ้าสถานีส่งสัญญาณใดมาก็จะต้องชม หากไม่พอใจก็ทำได้เพียงเลือกสถานีใหม่ แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกว่า on demand เช่น เมื่อต้องการชมภาพยนตร์เรื่องใดก็สามารถเลือกชมและดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หากจะศึกษาหรือเรียนรู้ก็มี education on demand คือสามารถเลือกเรียนตามต้องการได้ การตอบสนองตามความต้องการเป็นหนทางที่เป็นไปได้เพราะเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าจนสามารถนำระบบสื่อสารมาตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ได้